Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z 26 marca 2019 r.:

 

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem "Międzynarodowego Centrum Kulturalno-Kongresowego przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie"

Opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym, które dostępne jest pod następującym linkiem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175792 oraz do pobrania.

Termin składania ofert: 11.04.2019 r. godz. 14:00

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: